wtorek, 21 maj 2024

  • Zbieramy środki na wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
    w ramach zbiórki 2021/943/OR
  • Proszę przekaż nam 1 procent podatku
    KRS 0000015000
  • Zbieramy plastikowe nakrętki.
< >

OWI

ŚDS

PORADNIA

Rehabilitacja 25+

Ochrona zdrowia

Metody pracy

Opis placówki

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu działającą od listopada 2003 r. przeznaczoną dla osób dorosłych. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00  do 16.00. Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: 

- osób przewlekle psychicznie chorych ( typ A),
- osób z upośledzeniem umysłowym ( typ B),
- osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

Dom jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu, będącego organem prowadzącym dla Domu.Działalność ŚDS ukierunkowana jest na zapobieganie izolacji społecznej, a co za tym idzie, wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, bardzo często również osób o sprzężonej niepełnosprawności. Codzienne wsparcie uczestników znajduje swój praktyczny wymiar w przywracaniu, podtrzymywaniu lub rozwijaniu umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.  Wiąże się to z ciągłym budowaniem sieci oparcia społecznego dla uczestników zajęć przez współpracę z rodzinami, środowiskiem medycznym, najbliższym otoczeniem osób uczęszczających na zajęcia, ośrodkami pomocy społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi. Założeniem działalności ŚDS w Przemyślu jest objecie wsparciem osób zaburzonych psychicznie czy też o sprzężonych niepełnosprawnościach i zaproponowanie tej grupie osób z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb i możliwości indywidualnego postępowania wspierająco-aktywizującego. Realizacja indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego uczestnika zajęć powinna być zakończona powrotem do środowiska rodzinnego i w miarę samodzielnego w nim funkcjonowania. Zwieńczeniem całego procesu wspierająco-aktywizującego jest zaś przygotowanie uczestnika do podjęcia dalszych kroków w celu zwiększenia jego aktywności życiowej i zawodowej.  

Priorytetowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach w Domu niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia, a w szczególności kształtowanie umiejętności społecznych i umiejętności z zakresu samoobsługi, wsparcia w zakresie zapewnienia uczestnikom opieki zdrowotnej oraz integrowania uczestników ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.

 

Losowe zdjęcie

50.jpg

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Przemyślu

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78
37-700 Przemyśl

Tel / Fax: +48 16 670-76-96
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS: 0000015000
Konto: 41 1090 2750 0000 0001 4418 7987

Nasz Youtube