środa, 29 maj 2024

  • Zbieramy środki na wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
    w ramach zbiórki 2021/943/OR
  • Proszę przekaż nam 1 procent podatku
    KRS 0000015000
  • Zbieramy plastikowe nakrętki.
< >

OWI

ŚDS

PORADNIA

Rehabilitacja 25+

Ochrona zdrowia

Metody pracy

Zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna 

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 78, zwanym w dalszej części ADO

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji potrzeb niezbędnych do przetwarzania zapytania ofertowego.

3) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest RODO Art. 6 ust 1 b)

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia.

5) Mają Państwo prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ADO jest możliwy pod adresem: iod

 

Przetargi:

 

 NOWE 

 

 

 W TRAKCIE  

 

 

 ROZSTRZYGNIĘTE (ZAKOŃCZONE)

 

Ogł. nr 588910-N-2020 z dnia 24.09.2020  

1) Wynik postępowania przetargowego

    Wynik

2) Informacja z otwarcia ofert

    Otwarcie ofert

 

3) Budowa szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego w budynku

    usługowym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością

    Intelektualną Koło w Przemyślu

OGŁOSZENIE SIWZ ZAŁĄCZNIKI UMOWA DOKUMENTACJA

 

 

Ogł. nr 582644-N-2020 z dnia 08.09.2020  

1) Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

    Unieważnienie przetargu

2) Informacja z otwarcia ofert

    Otwarcie ofert

3) Budowa szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego w budynku

    usługowym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością

    Intelektualną Koło w Przemyślu

OGŁOSZENIE SIWZ ZAŁĄCZNIKI UMOWA DOKUMENTACJA

 

 

Tryby ofertowe:

 

 AKTUALNE (W TRAKCIE) 

 ROK 2023

1 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę paliwa (ON) do samochodów służbowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu na rok 2024

pdf ico Formularz Ofertowy - do zapytania ofertowego

  

 ROZSTRZYGNIĘTE (ZAKOŃCZONE)

 ROK 2022

 1 Wynik zapytania ofertowego na dostawę paliwa (ON) do samochodów służbowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu na rok 2023

pdf ico Wynik zapytania ofertowego

 2 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę paliwa (ON) do samochodów służbowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu na rok 2023 (NOWE)

pdf ico Formularz Ofertowy - do zapytania ofertowego

 3 Anulowanie zapytania ofertowego na dostawę paliwa (ON) do samochodów służbowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu na rok 2023

pdf ico Formularz Ofertowy - do zapytania ofertowego

  

ROK 2021

 1)  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę paliwa (ON) do samochodów służbowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu na rok 2023

pdf ico Formularz Ofertowy - do zapytania ofertowego

 2)  Wynik zapytania ofertowego na dostawę paliwa (ON) do samochodów służbowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu na rok 2022

pdf ico Wynik zapytania ofertowego

 3)  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę paliwa (ON) do samochodów służbowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu na rok 2022

pdf ico Formularz Ofertowy - do zapytania ofertowego

4) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na badanie bilansu za rok 2021.

pdf ico Zaproszenie

 

ROK 2020

1)  Wynik zapytania ofertowego na dostawę paliwa (ON) do samochodów służbowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu na rok 2021

pdf ico Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ON 2021

2)  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę paliwa (ON) do samochodów służbowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu na rok 2021

pdf ico Formularz Ofertowy - do zapytania ofertowego

3)  Wynik zapytania ofertowego na zarządzanie i prowadzenie PPK dla pracowników Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu.

pdf ico Wyniki zapytania ofertowego

4)  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zarządzanie i prowadzenie PPK dla pracowników Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu.

pdf ico Formularz Ofertowy - do zapytania ofertowego

 

ROK 2019

1) Wynik zapytania ofertowego na dostawę paliwa (ON) do samochodów służbowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu na rok 2020 

pdf ico Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ON 2020

2)  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę paliwa (ON) do samochodów służbowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu na rok 2020

pdf ico Formularz Ofertowy - do zapytania ofertowego

 

ROK 2018

1) Wynik zapytania ofertowego na dostawę paliwa (ON) do samochodów służbowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu na rok 2019

pdf ico  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

2) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż artykułów spożywczych wraz z dostawą w roku 2019

pdf ico Formularz Ofertowy - do zapytania ofertowego

3)  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę paliwa (ON) do samochodów służbowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu na rok 2019

pdf ico Formularz Ofertowy - do zapytania ofertowego

 

ROK 2017

1) Zakup i dostawa artykułów spożywczych w 2018 roku do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSONI Koło w Przemyślu
Formularz oferty (według pakietów):

Pakiet I
mięso i wędliny
Pakiet II
warzywa i owoce

Pakiet III 
mrożonki

Pakiet IV
przyprawy i koncentraty
Pakiet V
pozostałe artykuły

 

 

 

 

 Aby otworzyć dokument, proszę kliknąć prawym przyciskiem myszki na ikonie Excela i dać "Zapisz element docelowy jako", zapisać na komputerze, otworzyć.

 2) Dostawa paliwa-oleju napędowego do samochodów służbowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu na rok 2018  

pdf ico

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym; termin: 04.12.2017 r. godz. 10.00

 

 

 

3) Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 -

pdf ico

Zaproszenie do złożenia oferty, termin: 7 listopada 2017 r.

 4) Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyslu w okresie 01.01.2018 r.-31.12.2019 r. 

doc ico Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

5) Przeprowadzenie badania finansowego na rok 2018

pdf ico Formularz Ofertowy - do zapytania ofertowego

 

Losowe zdjęcie

25.jpg

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Przemyślu

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78
37-700 Przemyśl

Tel / Fax: +48 16 670-76-96
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS: 0000015000
Konto: 41 1090 2750 0000 0001 4418 7987

Nasz Youtube