wtorek, 21 maj 2024

  • Zbieramy środki na wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
    w ramach zbiórki 2021/943/OR
  • Proszę przekaż nam 1 procent podatku
    KRS 0000015000
  • Zbieramy plastikowe nakrętki.
< >

OWI

ŚDS

PORADNIA

Rehabilitacja 25+

Ochrona zdrowia

Metody pracy

Opis placówki

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

Misją OREW jest dążenie do wszechstronnego rozwoju wychowanka niepełnosprawnego intelektualnie oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie na miarę indywidualnych możliwości oraz pomoc i wsparcie jego rodzinie.
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy jest niepubliczną placówką edukacyjną oraz zakładem opieki zdrowotnej. Jest to ośrodek dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz z głęboką niepełnosprawnością. Placówka przeznaczona jest dla wychowanków w wieku od 2,5 do 25 lat, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej.
Do OREW przyjmowani są wychowankowie na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez rodziców, lub jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa:
•    orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
•    orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie grupowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
•    orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
•    skierowanie od lekarza;
Edukacja, terapia, wychowanie, opieka i rehabilitacja odbywa się w następujących grupach wychowawczych:
- wychowanie przedszkolne;
-  roczne przygotowanie przedszkolne;
- kształcenie specjalne w grupach edukacyjno-terapeutycznych (szkoła podstawowa i gimnazjum);
- zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
OREW wyposażony jest w windę, sale edukacyjne, gabinet psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego, salę doświadczania, salę rehabilitacyjną, salę terapii sensorycznej.
W placówce działa pion kuchenny, przygotowujący obiad dwudaniowy oraz poczęstunki i desery owocowe (z uwzględnieniem diety i potrzeb wychowanków).
Celem edukacji uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością jest ich wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, ponadto wyposażenie wychowanków w takie wiadomości i umiejętności, które pozwolą im uzyskać maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych. Ponadto istotnym elementem jest działalność terapeutyczna, rewalidacyjna i rehabilitacyjna pozwalająca na poprawę jakości życia, zdrowia, integracji zmysłów, dążąc do jak najlepszego przygotowania wychowanków do życia w środowisku społecznym.
Istotnym działaniem jest współpraca z rodzicami, wspieranie rodziców w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka, jak też poprawa radzenia sobie przez rodzinę i jej członków ze stresem i trudną sytuacją rodzinną. Ważnym elementem działalności jest współpraca ze środowiskiem lokalnym w tym: z placówkami przedszkolnymi, szkolnymi, kościelnymi, kulturalnymi, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi.
    Powyższe zadania realizowane są przez wysoko wykształconą kadrę OREW:
- nauczycieli-terapeutów,
- fizjoterapeutów,
- logopedów,
- psychologów,
- lekarzy,
- terapeutę zajęciowego,
- pomoce nauczycieli,
- kadrę administracyjno-biurową.

Losowe zdjęcie

40.jpg

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Przemyślu

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78
37-700 Przemyśl

Tel / Fax: +48 16 670-76-96
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS: 0000015000
Konto: 41 1090 2750 0000 0001 4418 7987

Nasz Youtube