poniedziałek, 22 kwiecień 2024

  • Zbieramy środki na wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
    w ramach zbiórki 2021/943/OR
  • Proszę przekaż nam 1 procent podatku
    KRS 0000015000
  • Zbieramy plastikowe nakrętki.
< >

OWI

ŚDS

PORADNIA

Rehabilitacja 25+

Ochrona zdrowia

Metody pracy

Zajęcia plastyczne-terapia przez sztukę

Pracownia plastyczna Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego jest wyposażona w stoliki, sztalugi stołowe, blaty, deseczki oraz niezbędne do prowadzenia zajęć przedmioty. Zapewniamy uczniom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim dostęp do profesjonalnych materiałów, którymi posługują się, poznając szeroki wachlarz takich technik jak: malarstwo farbami plakatowymi, akwarelowymi, akrylowymi, gwaszami, tuszami, pastelą tłustą, suchą, kredką świecową, ołówkową, flamastrami, długopisami, ołówkami. Wprowadzana jest wydzieranka, wycinanka, mozaika wielobarwna, technika mieszana, graficzna: monotypia, frottage, papieroryt. Stosowane są elementy rzeźby uzyskiwane w formach półprzestrzennych i przestrzennych z wykorzystaniem mas plastycznych typu plastelina, glina, masa papierowa, solna, modelina oraz wiele innych w uzgodnieniu z uczniem.
Poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych i podejmowanie ciekawych zagadnień tematycznych staramy się rozwijać i wzmacniać rozwój umysłowy, psychiczny, a nawet fizyczny dzieci i młodzieży. Spontaniczna ekspresja nie wzbudza lęku, jest drogą, która podczas zajęć prowadzi uczniów do przełamania schematycznego myślenia, wzmaga twórcze działanie, pozwala na swobodne wyrażanie nastrojów, zmusza do samodzielnych wyborów tematów i technik, rozwija wyobraźnię plastyczną, odblokowując różnego rodzaju zahamowania i emocje, jak również pozwala na wzmocnienie więzi uczuciowych między nauczycielem a wychowankiem. Powyższa aktywność twórcza ma ogromny wpływ na kształtowanie osobowości. Możliwość kreacji utwierdza młodego ucznia w wierze w moc tworzenia rzeczy wyzwalających takie wartości jak piękno, dobro i prawda.
Nauczyciel stara się tak stymulować zajęciami plastycznymi, by umiejętnie rozbudzić inwencję twórczą, sugerować taką tematykę, która rozszerza zainteresowania, pobudza do myślenia i nowego spojrzenia. Poprzez podanie ciekawych zagadnień nauczyciel może zachęcać uczestników zajęć do przedstawiania ich w sposób różnorodny, a nie schematyczny. Wspólnie z wychowankiem zastanawia się nad alternatywnymi rozwiązaniami, co pozwala uczniom podejmować samodzielne decyzje.
Podczas zajęć powstaje wiele pięknych prac, które są selekcjonowane i na bieżąco eksponowane na tablicach pracowni, korytarzu, wystawach oraz wysyłane na konkursy różnych szczebli: międzynarodowe, ogólnopolskie, wojewódzkie i lokalne. W wielu z nich wychowankowie otrzymują nagrody i wyróżnienia.
Chcąc umożliwić rozwój każdemu wychowankowi, nauczyciel stara się stworzyć optymalne warunki do pracy z indywidualnym podejściem, tak aby na pewnym etapie umożliwić osiągnięcie zamierzonych celów. Praca z podopiecznymi jest ukierunkowana na ich zainteresowania, co ma wzbudzić w nich motywację do działania, a tym samym podniesienia samooceny, która pozwala na osiąganie sukcesów w pracy twórczej i dalszym życiu.
Na przestrzeni lat do roku szkolnego 2014/2015 włącznie wychowankowie pod opieką nauczyciela-terapeuty mgr Julity Torby zaistnieli w 210 konkursach, godnie reprezentując Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w kraju i na świecie.
Otrzymali:

  1. 40 – nagród
  2. 66 – wyróżnień
  3. 104 – udziałów prac w wystawie

w tym w konkursach o rangach:
1. Międzynarodowej
5 – nagród
11 – wyróżnień
11 – udziałów prac w wystawie
2. Ogólnopolskiej
21 – nagród
25 – wyróżnień
33 – udziałów prac w wystawie
3. Wojewódzkiej
5 – nagród
10 – wyróżnień
56 – udziałów prac w wystawie
4. Regionalnej
9 – nagród
20 – wyróżnień
4 – udziałów prac w wystawie

„… plastyka jest wyrazem całościowego rozwoju człowieka: intuicyjnego, zmysłowego, emocjonalnego, estetycznego i intelektualnego”.
(A. Trojanowska)

opracowała: mgr Julita Torba, nauczyciel-terapeuta

Losowe zdjęcie

19.jpg

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Przemyślu

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78
37-700 Przemyśl

Tel / Fax: +48 16 670-76-96
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS: 0000015000
Konto: 41 1090 2750 0000 0001 4418 7987

Nasz Youtube