środa, 29 maj 2024

  • Zbieramy środki na wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
    w ramach zbiórki 2021/943/OR
  • Proszę przekaż nam 1 procent podatku
    KRS 0000015000
  • Zbieramy plastikowe nakrętki.
< >

OWI

ŚDS

PORADNIA

Rehabilitacja 25+

Ochrona zdrowia

Metody pracy

Działalność lecznicza

 

Podmiot leczniczy:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu

Numer księgi rejestrowej: 000000010135

prowadzi:

Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI) - Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci.
Kierownik: mgr Małgorzata Dańczak-Maksym. Tel. do OWI: (16) 670-76-96.

PSONI Koło w Przemyślu posiada umowę dla OWI z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację świadczeń medycznych z zakresu Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym.

Zasady zapisów na rehabilitację

Podstawą przyjęcia na rehabilitację w OWI jest skierowanie od lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej). Skierowanie wydawane jest na rok kalendarzowy.

Kolejki oczekujących

OWI prowadzi kolejkę oczekujących -  ewidencję osób oczekujących na przyjęcie do placówki (terminarz przyjęć). Przyjęcia do OWI odbywają się w każdy wtorek, wymagane jest umówienie się na dany termin.

Dostęp do dokumentacji

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta oraz instytucjom do tego uprawnionym.

Ustawa o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta
Oświadczenie
o przysługującym świadczeniobiorcy prawie
do świadczeń opieki zdrowotnej
Oświadczenie
o przysługującym świadczeniobiorcy prawie
do świadczeń opieki zdrowotnej
składane przez przedstawiciela ustawowego
albo opiekuna prawnego lub faktycznego
Oświadczenie o upoważnieniu
do uzyskiwania informacji
o stanie zdrowia oraz dostępie
do dokumentacji medycznej


 

Losowe zdjęcie

27.jpg

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Przemyślu

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78
37-700 Przemyśl

Tel / Fax: +48 16 670-76-96
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS: 0000015000
Konto: 41 1090 2750 0000 0001 4418 7987

Nasz Youtube